اختر اللغة

فارسى

سورة ناس - عدد الآيات 6

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

( 1 )

بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم،

مَلِكِ النَّاسِ

( 2 )

به مالک و حاکم مردم،

إِلَٰهِ النَّاسِ

( 3 )

به (خدا و) معبود مردم،

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

( 4 )

از شرّ وسوسه‌گر پنهانکار،

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

( 5 )

که در درون سینه انسانها وسوسه می‌کند،

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

( 6 )

خواه از جنّ باشد یا از انسان!